In deze nieuwsbrief
Groei renovatie-en onderhoudsmarkt naar 21,7 miljard
Trends en vooruitzichten 2019 in een notendop
Veel animo voor salarisenquête
Nieuw circulair product
Bewust veilig in de bouw
Groei renovatie-en onderhoudsmarkt naar 21,7 miljard
Uit de conjunctuurmeting najaar 2018 blijkt dat Hibin-leden 55 % van hun omzet uit renovatie en onderhoud halen. De verwachting is dat naarmate industrieel bouwen toeneemt het belang van renovatie en onderhoud als percentage van de omzet toe zal nemen voor de bouwmaterialengroothandel. Omdat slechts een beperkt deel van de renovatie- en onderhoudprojecten vergunningplichtig zijn, is het veel moelijker een totaalbeeld te krijgen van de ontwikkelingen in deze markt dan bij woningnieuwbouw. In hun visie op renovatie en onderhoud heeft Bouwkennis op basis van cijfers van het CBS, EIB en Aedes deze markt voor het eerst in kaart weten te brengen.

Trends en vooruitzichten 2019 in een notendop
Hibin organiseert in november opnieuw drie regionale themabijeenkomsten. Michel van Eekert van Buildsight neemt u in twee uur tijd mee in de ontwikkelingen cijfers die u nodig heeft voor uw commerciële beleid in 2019, inclusief een analyse van de conjunctuurmeting najaar 2018.
Veel animo voor salarisenquête
Na een wat trage start is er alsnog veel belangstelling voor de Hibin salarisenquête. Afgelopen week zijn er veel ingevulde enquêtes binnengekomen, waarmee de drempel van representativiteit al ruimschoots is overschreden. Deelname is overigens nog mogelijk tot en met 31 oktober.
Nieuw circulair product
Tijdens de Dutch Design Week introduceert urban mining-voorloper New Horizon circulaire bitumen dakbanen. Het is een circulaire oplossing voor de circa 400 miljoen vierkante meter aan platte daken die nu voor circa 70% met bitumen zijn belegd.

Bewust veilig in de bouw
Bouwend Nederland, Rijksvastgoedbedrijf en de ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVidB) willen met concrete acties een cultuurverandering op gang brengen om de sector veiliger te maken en daarmee aantrekkelijker om in te werken. Bouwend Nederland zet veiligheid extra op de kaart met de campagne ‘Bewust Veilig, Iedere Dag’, Rijksvastgoedbedrijf doet dit met de ‘Veiligheidsladder’ en GCVidB met de ‘Generieke Poortinstructie’.
    
Website Koninklijke Hibin
Website Hibin Opleidingen