In deze nieuwsbrief
Blended learning maakt de branche slimmer
Acht kanjers erbij
Voucheractie wegens succes geprolongeerd
E-learningmodule Wet Kwaliteitsborging, eerste deelnemers gestart
Aanbod voorjaar 2020, gedrukt en online
GoodHabitz in 2020?
Nieuwe subsidieregeling voor leren en ontwikkelen
Blended learning maakt de branche slimmer
De strategie van Hibin Opleidingen om opleidingen steeds meer via blended learning en e-learning aan te bieden werpt z’n vruchten af. Deze vormen van leren (online, op de werkplek en tijdens bijeenkomsten) hebben in 2019 voor een spectaculaire groei van het aantal cursisten geleid. Vorig jaar telde Hibin Opleidingen 778 deelnemers, tegen 476 een jaar eerder. Het aantal opleidingsuren steeg met 25%. (foto: Shutterstock)
Acht kanjers erbij
Docent Ernest Boer poseert trots met een groepvakgenoten die onlangs met succes de opleiding Resultaatgericht Accountmanagement, CTB-3 hebben afgerond. De acht commerciële talenten zijn klaar voor het benutten van de kansen die nieuwe ontwikkelingen in de branche bieden.
Voucheractie wegens succes geprolongeerd
In 2020 zijn opnieuw gratis opleidingsvouchers beschikbaar voor nieuwkomers in de branche. Elke voucher staat voor een gratis online opleidingsmodule voor één persoon ter waarde van € 195,-. Nieuw is dat er ook 25 vouchers beschikbaar zijn voor de opleiding Basiskennis Leidinggeven, die ook voor bestaande medewerkers kunnen worden ingezet.
In totaal zijn er 200 scholingsvouchers te vergeven: Basiskennis Bouwmaterialen (125 vouchers), Basiskennis Verkoop (50 vouchers) en Basiskennis Leidinggeven (25 vouchers). De actie loopt tot en met 1 december 2020 of tot alle vouchers zijn vergeven.
E-learningmodule Wet Kwaliteitsborging, eerste deelnemers gestart
Nadat de e-learningmodule over de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB) afgelopen december beschikbaar kwam, zijn de eerste cursisten meteen gestart. De module is bedoeld om Hibin-leden op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met deze wet.

Aanbod voorjaar 2020, gedrukt en online
De eerste week van het nieuwe jaar ligt traditiegetrouw de opleidingskalender voor het eerste half jaar op de mat. Dat is ook dit jaar weer gelukt. Het overzicht is opgebouwd van basisopleidingen tot en met managementopleidingen, zodat medewerkers in de branche snel kunnen zien waar zij kunnen instappen. De gedrukte versie wordt door veel bedrijven gewaardeerd op bijvoorbeeld opgehangen in de bedrijfskantine. Uiteraard is er voor dagelijks gebruik door bijvoorbeeld hrm’ers ook een digitale versie.
GoodHabitz in 2020?
In 2019 hebben een kleine honderd cursisten deelgenomen aan het project GoodHabitz. Deze week hebben de deelnemers een afsluitende vragenlijst ontvangen. Met de antwoorden van de vragenlijst en de input van het P&O netwerk zal een advies worden voorbereid voor de verdere inzet van de e-learning modules van GoodHabitz in de branche. Medio februari 2020 vindt hierover vooroverleg plaats met een delegatie van het P&O netwerk. Mocht je hierbij aan willen sluiten dan kun je mailen naar g.hoenderboom@hibin.nl.
Nieuwe subsidieregeling voor leren en ontwikkelen
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt vanaf dit jaar € 48 miljoen per jaar beschikbaar voor initiatieven gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen in het midden- en kleinbedrijf. Deze zogeheten SLIM-regeling is deze week gepubliceerd. In maart opent de eerste aanvraagronde voor samenwerkingsverbanden in het mkb en voor grootbedrijven in drie sectoren. In september volgt een tweede ronde voor het mkb.
    
Website Hibin Opleidingen
Website Koninklijke Hibin
Website Hibin CAO
Hibin Opleidingen is een initiatief van Koninklijke Hibin en wordt mede mogelijk gemaakt door het Fonds Collectieve Belangen (FCB).