In deze nieuwsbrief
• Ondernemersvragen over het coronavirus?
• Nieuwe wegwijzer voor ondernemers
• Bericht van Bpf HiBiN
• Corona en ziekteverzuim
• Samen aan de Slag 2 naar najaar
• Fabrikant van de Toekomst uitgesteld
• Experttafels online verder
• Nieuw stikstofsysteem helpt woningbouw op gang
• Zorgen over vakantiegeld
• Bouwprojecten naar voren halen
• Congres Ketenstandaard naar 2021
Ondernemersvragen over het coronavirus?
De Kamer van Koophandel, VNO-NCW en MKB Nederland hebben gezamenlijk een coronaloket geopend. U kunt bellen: 0800 – 2117 of naar kvk.nl/coronaloket
Nieuwe wegwijzer voor ondernemers
Er is een nieuwe versie beschikbaar van de door VNO-NCW samengesteld Wegwijzer voor Ondernemers.

Bericht van Bpf HiBiN
Afgelopen week zijn de facturen voor de pensioenpremies februari 2020 verzonden. versturen. Werkgevers die de komende maandfactuur niet (ineens) kunnen betalen kunnen contact opnemen met Bpf HiBiN
Corona en ziekteverzuim
SuperGarant, de organisatie achter het Hibin Zorgportaal meldt dat het aantal ziekmeldingen afgelopen week n sommige bedrijven met een factor 5-8 is toegenomen. Er zijn veel vragen over ziekmelden. SuperGarant zette onderstaande vragen eerder deze week op een rijtje.
Samen aan de Slag 2 naar najaar
Het Hibin-evenement Samen aan de Slag 2 wordt vanwege de coronacrisis uitgesteld naar komend najaar. De nieuwe datum wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

De aanmeldingen die al binnen waren, worden automatisch naar de nieuwe datum overgezet. U hoeft dus niet opnieuw naar de registratiemodule van onze website.
Fabrikant van de Toekomst uitgesteld
De Fabrikant van de Toekomst 2020-verkiezing wordt uitgesteld. Koninklijke Hibin schort deze activiteit op naar het najaar van 2020.

Experttafels online verder
De Experttafelbijeenkomsten op 16, 20 en 21 april, gaan online verder. Hibin werkt aan het zo snel mogelijk inrichten van een online-omgeving die dit mogelijk moet maken. Deelnemende Experts zijn al persoonlijk geοnformeerd. Zodra er meer bekend is, ontvangen zij instructies om online deel te nemen.

Nieuw stikstofsysteem helpt woningbouw op gang
Projectontwikkelaars kunnen weer natuurvergunningen aanvragen voor bouwprojecten die kunnen leiden tot stikstofneerslag in natuurgebieden. De vergunningverlening lag lange tijd grotendeels stil, omdat de rechter het stelsel waarmee de overheid de stikstofuitstoot reguleerde, ongeldig had verklaard. Deze week is een nieuw stikstofregistratiesysteem van start gegaan.
Zorgen over vakantiegeld
VNO-NCW heeft er bij het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid (SZW) gepleit dat in de nieuwe tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) zaken als vakantiegeld moeten worden meegenomen in het begrip loonsom. Daarmee wordt geborgd dat – ondanks de onzekere economische situatie – dit toch gewoon wordt doorbetaald en dus grotendeels wordt vergoed. Als het gaat om flexwerkers heeft VNO-NCW gevraagd aan het kabinet om deze ook mee te nemen in de vergoeding van de NOW zodat ondernemers ook de loonkosten van flexwerkers vergoed krijgen. (foto: Shutterstock)
Bouwprojecten naar voren halen
Zowel Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf als andere opdrachtgevers willen er samen met Bouwend Nederland alles aan doen om bestaande werkzaamheden en nieuwe tenders op een verantwoorde wijze door te laten gaan. RWS heeft Bouwend Nederland gevraagd om samen met leden te kijken wat de meest kansrijke projecten zijn, hoe deze naar voren gehaald kunnen worden en op de markt kunnen worden gezet.

Congres Ketenstandaard naar 2021
Het op 28 mei gepland congres van Ketenstandaard Bouw en Installatie is verplaatst naar 18 maart 2021. De locatie (Hart van Holland in Nijkerk) en de opzet van het programma blijven onveranderd.
    
› Website Koninklijke Hibin
› Website Hibin CAO
› Website Hibin Opleidingen