In deze nieuwsbrief
Meer voordeel voor leden
Corona-update
Docenten kijken naar de toekomst
Schroef je ijzerwarenkennis op
Webinar nieuwe Omgevingswet voor Hibin-leden
Laatste editie WKB-webinar
Met korting naar Masterclass Stedelijk Bouwlogistiek
Duizenden extra stageplaatsen door SBB-campagne
Nieuw platform voor praktijkopleiders
Fijne feestdagen en voorspoedig 2022
Meer voordeel voor leden
We beginnen het nieuwe jaar goed. Per 1 januari 2022 worden de prijzen voor e-modules van Hibin Opleidingen voor leden verlaagd. Afhankelijk van de omvang van de module (lang of kort) daalt de prijs voor leden aan € 195,- naar € 175,- (niet-leden betalen € 275,-) of van € 95,- naar € 75,- (niet-leden betalen € 150,-).
Corona-update
Als gevolg van de nieuwe lockdownmaatregelen kunnen klassikale bijeenkomsten bij KCBT in Muiden niet doorgaan tot en met vrijdag 14 januari 2022. Dit heeft vanwege het kerstreces voor slechts een enkele opleiding gevolgen. Deze zijn verplaatst. KCBT heeft cursisten persoonlijk geďnformeerd. Op de website van Hibin Opleidingen zijn inmiddels alle nieuwe startdata na 14 januari vermeld.

Docenten kijken naar de toekomst
E-commerce, prefab en ontwikkelingen in het bouwen en bouwregelgeving zijn volgens de Hibin-achterban belangrijke thema’s voor de vakopleidingen van Hibin. De thema’s kwamen naar voren uit een onderzoek waaraan 44 directeuren van aangesloten bedrijven – dank daarvoor! - hebben deelgenomen. Tijdens de jaarlijkse docentendag op 14 december hebben de Hibin-docenten besproken hoe deze thema’s verwerkt kunnen worden in het opleidingsprogramma voor 2022 of uitgewerkt kunnen worden in nieuwe opleidingen.

Schroef je ijzerwarenkennis op
IJzerwaren maken steeds vaker een substantieel onderdeel uit van het assortiment van de bouwmaterialengroothandel. Hibin springt hierop in met een nieuwe e-module Basiskennis IJzerwaren. De module is sinds oktober 2021 beschikbaar. Bijzonder is dat Basiskennis IJzerwaren samen met Stiho en BMN is ontwikkeld. De onlinemodule is bedoeld voor (startende) verkoopmedewerkers bouwshop en medewerkers binnen- en buitendienst. De samenwerking met BMN en Stiho levert binnenkort ook een e-module Basiskennis Gereedschappen op. Deze is in de loop van het eerste kwartaal van 2022 beschikbaar.
Webinar nieuwe Omgevingswet voor Hibin-leden
De nieuwe Omgevingswet die over iets meer dan een half jaar ingaat, bevat belangrijke elementen voor mensen die werkzaam zijn in de bouwtoelevering. Om ondernemers en hun medewerkers bij te praten over de wijzigingen en wat dit betekent voor hun organisatie, organiseert Hibin een webinar op dinsdag 29 maart 2022 om 11.00 uur. Het webinar wordt geleid door ir. Peter Ligthart, voorzitter van het College van Deskundigen Kwaliteitsborging, (oud)docent op de aannemersopleiding (KOB), Hout Opleidingscentrum (HOC), Sertum, NVM-SOM (inmiddels Academie voor Vastgoed), Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN) en de Haagse Hogeschool.
Laatste editie WKB-webinar
Voor 25 januari 2022 staat de voorlopig laatste editie van het Hibin WKB-webinar op het programma. In eerdere edities hebben al ruim honderd branchegenoten deelgenomen. Er wordt opnieuw aan dertig belangstellenden branchegenoten de mogelijkheid geboden zich te laten bijpraten over de Wkb. In het webinar, bedoeld voor directie, management en verkoopmedewerkers, wordt ingegaan op de achtergrond en context van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) en de effecten op en uitdagingen voor de bouwmaterialenhandel.
Met korting naar Masterclass Stedelijk Bouwlogistiek
Hibin-leden kunnen met korting deelnemen aan de Masterclass Stedelijke Bouwlogistiek van de Cobouw Academy op 1 en 2 februari 2022. Achtergrond van deze masterclass zijn de steeds verdergaande gemeentelijke milieudoelstellingen. Daarnaast worden veiligheids- en milieuproblemen steeds nijpender. Deelnemers krijgen handvatten om met deze veranderingen om te gaan.
Duizenden extra stageplaatsen door SBB-campagne
Ruim 27.500 mbo-studenten hebben in de eerste zes maanden van 2021 door het Actieplan stages en leerbanen van Samenwerking beroepsonderwijs en bedrijfsleven (SBB) toch een praktijkplek kunnen vinden, terwijl dat eerst door de coronacrisis niet leek te lukken. Hierdoor konden studenten verder met hun opleiding. Dit blijkt uit de derde voortgangsrapportage over het actieplan.
Nieuw platform voor praktijkopleiders
Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) introduceert een nieuwe platform voor praktijkopleiders. Op het vernieuwde online leerplatform vinden praktijkopleiders praktijktips en antwoorden op vragen voor elke stap in het begeleidingsproces. Het online platform biedt ook trainingen en tips die praktijkopleiders helpen hun rol beter in te vullen.

Fijne feestdagen en voorspoedig 2022
Medewerkers en docenten van Hibin (Opleidingen) en de medewerkers van KCBT wensen je fijne feestdagen en een gezond en voorspoedig 2022.

    
Website Hibin Opleidingen
Website Koninklijke Hibin
Hibin Opleidingen is een initiatief van Koninklijke Hibin en wordt mede mogelijk gemaakt door het Fonds Collectieve Belangen (FCB).