Deelnameformulier Fabrikant van de Toekomst 2021
Hibin organiseert in 2021 opnieuw de Fabrikant van de Toekomst-verkiezing. De verkiezing moest in 2020 vanwege covid-19 worden uitgesteld.  De inzendingen die in 2020 zijn binnengekomen dingen in 2021 gewoon weer mee.
 
Fabrikanten kunnen innovatieve producten of processen ter beoordeling aanbieden. Zo'n innovatief product of proces mag maximaal twee jaar op de Nederlandse markt actief zijn. Ook bedrijven die hun nieuwe product of aanpak de komende tijd gaan lanceren, kunnen deelnemen.
 
Deelname is mogelijk in vier categorieŽn, die gekoppeld zijn aan de strategische doelen van Koninklijke Hibin: Versnelling van de bouw en renovatie-opgave, Minder primaire grondstoffen, Data voor stroomlijning van de bouwsector en Hindervrije bouwlogistiek. Naast de award voor de overall winnaar is er een award per categorie. 
 
Fabrikanten kunnen zich met behulp van dit formulier aanmelden. Dat kan vanaf 2 maart 2021 en tot en met 2 april 2021.

Informatie over aanmelden
Let op: Wilt u meer innovaties aanmelden? Gebruik dan voor elke innovatie een nieuw formulier. overschrijf niet het maximaal aantal woorden, want dan is uw inzending niet geldig.  
 
Afbeeldingen die uw innovatie illustreren, zijn welkom. Denk aan een foto van een eerste project, een prototype of een producttekening. Samen maximaal twee A4. Deze kunt u om technische redenen niet met dit formulier meezenden, maar wel separaat per email naar: info@hibin.nl Bij het toezenden van afbeeldingen geeft u Hibin automatisch toestemming om deze te publiceren i.h.k.v. de Fabrikant van de Toekomst 2021. NB - Andere bijlagen dan foto's worden niet meegenomen in de beoordeling.

Procedure
Uiterste inzenddatum: 2 april 2021. De jury onder leiding van Marjet Rutten maakt eind april 2021 de genomineerden bekend. Tijdens het Hibin congres Samen aan de Slag op 8 juni in Kamerik, worden de winnaars per categorie en de overall-winnaar bekendgemaakt. 

De genomineerden dingen ook mee naar de publieksprijs. De online enquÍte daarvoor wordt door USP Marketing Consultancy van 8 juni t/m 2 juli 2021 opengezet. Genomineerden worden aangemoedigd om deelname aan de enquÍte voor de publieksprijs te ondersteunen via sociale media.


Naam *

E-mailadres *

Bedrijfsnaam *

Telefoonnummer *

Naam van de innovatie *

Op de markt verkrijgbaar sinds/vanaf 20.. *

Wij willen deelnemen in de categorie íVersnelling van de bouw en renovatieí. U mag ook hieronder meer categorieŽn selecteren.
Wij willen deelnemen in de categorie íMinder primaire grondstoffení. U mag ook hieronder meer categorieŽn selecteren.
Wij willen deelnemen in de categorie íData voor stroomlijning van de bouwsectorí. U mag ook hieronder meer categorieŽn selecteren.
Wij willen deelnemen in de categorie íHindervrije bouwlogistiekí. U mag ook hieronder meer categorieŽn selecteren.

Korte omschrijving van uw innovatie (max. 250 woorden) *

Welke stappen zijn er ondernomen/gaat u nemen? (max. 250 woorden) *

Welk probleem wordt met de innovatie opgelost of welke doelen worden nagestreefd? Bekijk dit vanuit de ogen van de klant en maatschappij. (max. 250 woorden) *

Wat is uw doelstelling qua afzet voor 2020? Welk marktpotentieel ziet u voor de komende jaren? (max. 100 woorden) *

* verplichte velden

õ Website Koninklijke Hibin