Convenant is winst voor de bouwsector
ETIM-classificatie stelt de bouwtoelevering in staat klanten beter te bedienen. Producten zijn beter vindbaar. Het wordt makkelijker om productdata op te nemen in een digitaal bouwdossier en te voldoen aan wet- en regelgeving als de Wet Kwaliteitsborging (Wkb) en de maatstaf MilieuPrestatie Gebouwen (MPG).


Verder draagt het convenant bij aan betere samenwerking in de bouwketen en het verbeteren en toekomstbestendig maken van interne processen bij bedrijven in de bouwtoelevering. Betrouwbare en gestandaardiseerde productdata leveren ook een bijdrage aan bouwgerelateerde maatschappelijke opgaven als de energietransitie,  circulair bouwen, versnelling van de woningbouw en verbetering van de bouwlogistiek. Daarmee geeft Koninklijke Hibin invulling aan de in 2019 gelanceerde strategie ‘Netwerk van de bouwtoelevering 2025’. 

Alle artikelen uit de nieuwsbrief
Bouwtoelevering tekent convenant voor versnelling digitalisering in de bouwsector
Mijlpaal in samenwerking
'Actuele productdata borgen'
Wat betekent deelname voor bouwtoeleveringsbedrijven?
Convenant is winst voor de bouwsector
Nu al 29 deelnemers
Richard Tieskens DigiGO: ‘we zijn hier erg blij mee’
Ondertekenaars aan het woord
“ETIM helpt om circulair bouwen te ontsluiten”
Concreet aan de slag in classificatiewerkgroepen
Houd uw netwerk op de hoogte
    
Website Koninklijke Hibin
Website Hibin Opleidingen