Corona en ziekteverzuim
SuperGarant, de organisatie achter het Hibin Zorgportaal meldt dat het aantal ziekmeldingen afgelopen week n sommige bedrijven met een factor 5-8 is toegenomen. Er zijn veel vragen over ziekmelden. SuperGarant zette onderstaande vragen eerder deze week op een rijtje.


VERZEKEREN
Keert een verzuimverzekering uit als mijn medewerker wegens ziekte door het virus niet in staat is om zijn werk te verrichten?
Ja, de oorzaak van de ziekte is niet relevant. Is een medewerker met het virus wel in staat om te werken dan zijn er andere regelingen zoals de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud.

Keert een verzuimverzekering uit als mijn medewerker niet in staat is om zijn werk te verrichten omdat hij in quarantaine geplaatst is?
Nee, een verzuimverzekering dekt de loondoorbetalingsverplichting in geval van ziek personeel. Als iemand om een andere reden dan ziekte niet kan werken, bijvoorbeeld omdat hij/zij om preventieve redenen in quarantaine moet blijven, of een bepaald gebied niet mag verlaten, is er geen dekking voor de eventuele loondoorbetaling. 

Kan ik de eigen risicotermijn op mijn Verzuimverzekering laten aanpassen
Door de uitzonderlijke marktomstandigheden als gevolg van het coronavirus is het nu niet mogelijk om te kiezen voor een kortere eigen risicotermijn. Het blijft wel mogelijk om te kiezen voor een langere eigen risicotermijn.

Welke oplossingen zijn er als mijn medewerker niet komt werken en er geen dekking is vanuit de verzuimverzekering?
Wanneer een werknemer niet aan het werk durft te gaan omdat hij/zij bang is om besmet te raken dient werknemer zelf een oplossing te bespreken met de werkgever. Hierbij valt te denken aan:
  • Opnemen van vakantiedagen
  • Opnemen van onbetaald verlof
  • Aangepaste werkzaamheden, b.v. meer achter de schermen
ZIEKMELDEN
Wat als mijn bedrijf sluit? Moet ik dan iedereen ziekmelden?
Nee, uw medewerkers zijn immers niet ziek. Voor meer informatie over mogelijke bedrijfssteun kijk op de site van uw brancheorganisatie of naar de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud.

Ik heb mijn medewerkers voor 50% bij de ww aangemeld. Ik heb een zieke medewerker, moet ik hem voor 100% ziekmelden?
Ja. Voor de verzekering is hij 100% ziek, dit gaan we niet aanpassen.

Mijn medewerker heeft een kind dat niet naar de opvang kan en dus de medewerker niet naar het werk.
Dat is geen ziekmelding, samen oplossen met de medewerker. (verlof opnemen/gelegenheid geven om opvang te regelen)

Mijn medewerker moet van de huisarts verplicht in quarantaine. Heeft serieuze klachten. Wat moet ik doen richting de rest van mijn medewerkers? 
U als werkgever moet zelf beslissen wat voor uw bedrijf en medewerkers het beste is. Medewerkers kunnen hun eigen huisarts raadplegen.

Mijn medewerker besluit om zich ziek te melden en op eigen initiatief thuis te blijven, vanwege angst om het virus op te lopen en/of voor de kinderen te kunnen zorgen.
In deze gevallen moet uw medewerker, in overleg met u als werkgever, vakantiedagen opnemen of met onbetaald verlof gaan. Hersteldatum is eerste ziektedag.

TIJDENS ZIEKTE
Mijn medewerker was 100% arbeidsongeschikt en mag van de bedrijfsarts weer gedeeltelijk aan het werk, maar mijn bedrijf is gesloten in verband met het coronavirus. Moet ik de medewerker nu wel gedeeltelijk hersteld melden?
Het gaat er niet om of er geen werk is, maar of de medewerker kan werken. U moet deze medewerker dus gedeeltelijk hersteld melden.

Mijn medewerker is voor 25% gere-integreerd. Ze moet nu thuisblijven omdat ze in de risicogroep valt. Is zij weer 100% ziek?
Nee, ze kan voor 25% werken. Ze kan alleen niet verder opbouwen. Het arbeidsongeschiktheidspercentage blijft staan op 75%. Verdere opbouw is nu niet mogelijk.

Word ik als werkgever door de bedrijfsarts op de hoogte gebracht of een medewerker het Coronavirus heeft?
Nee, de bedrijfsarts deelt nooit medische zaken met de werkgever. Medewerker moet de huisarts bellen die doorverwijst naar GGD. Medewerker informeert werkgever zelf.

Waarom doen jullie bedrijfsartsen alleen nog telefonisch consult?
Voor de veiligheid van onze bedrijfsartsen en om verspreiding te voorkomen zijn stevige maatregelen van kracht om persoonlijke contacten terug te dringen. Om die reden zullen wij onze dienstverlening telefonisch voortzetten. Medewerker en werkgever zijn en/of worden hierover telefonisch geοnformeerd.
Zeven grote snelwegprojecten en grote woningbouwprojecten uit de zogeheten woondeals die het kabinet met diverse regio's heeft gesloten, krijgen voorrang. Het gaat bijvoorbeeld om woningbouw in Eindhoven, de zuidelijke Randstad, Utrecht en Groningen. Als daarna nog 'stikstofruimte' over is, zijn bouwprojecten van meer dan honderd woningen aan de beurt.

Zeven grote snelwegprojecten en grote woningbouwprojecten uit de zogeheten woondeals die het kabinet met diverse regio's heeft gesloten, krijgen voorrang. Het gaat bijvoorbeeld om woningbouw in Eindhoven, de zuidelijke Randstad, Utrecht en Groningen. Als daarna nog 'stikstofruimte' over is, zijn bouwprojecten van meer dan honderd woningen aan de beurt.

(foto: Shutterstock)
Alle artikelen uit de nieuwsbrief
• Ondernemersvragen over het coronavirus?
• Nieuwe wegwijzer voor ondernemers
• Bericht van Bpf HiBiN
• Corona en ziekteverzuim
• Samen aan de Slag 2 naar najaar
• Fabrikant van de Toekomst uitgesteld
• Experttafels online verder
• Nieuw stikstofsysteem helpt woningbouw op gang
• Zorgen over vakantiegeld
• Bouwprojecten naar voren halen
• Congres Ketenstandaard naar 2021
    
› Website Koninklijke Hibin
› Website Hibin CAO
› Website Hibin Opleidingen