Zorgen over vakantiegeld
VNO-NCW heeft er bij het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid (SZW) gepleit dat in de nieuwe tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) zaken als vakantiegeld moeten worden meegenomen in het begrip loonsom. Daarmee wordt geborgd dat ondanks de onzekere economische situatie dit toch gewoon wordt doorbetaald en dus grotendeels wordt vergoed. Als het gaat om flexwerkers heeft VNO-NCW gevraagd aan het kabinet om deze ook mee te nemen in de vergoeding van de NOW zodat ondernemers ook de loonkosten van flexwerkers vergoed krijgen. (foto: Shutterstock)


Alle artikelen uit de nieuwsbrief
Ondernemersvragen over het coronavirus?
Nieuwe wegwijzer voor ondernemers
Bericht van Bpf HiBiN
Corona en ziekteverzuim
Samen aan de Slag 2 naar najaar
Fabrikant van de Toekomst uitgesteld
Experttafels online verder
Nieuw stikstofsysteem helpt woningbouw op gang
Zorgen over vakantiegeld
Bouwprojecten naar voren halen
Congres Ketenstandaard naar 2021
    
Website Koninklijke Hibin
Website Hibin CAO
Website Hibin Opleidingen