Groei renovatie-en onderhoudsmarkt naar 21,7 miljard
Uit de conjunctuurmeting najaar 2018 blijkt dat Hibin-leden 55 % van hun omzet uit renovatie en onderhoud halen. De verwachting is dat naarmate industrieel bouwen toeneemt het belang van renovatie en onderhoud als percentage van de omzet toe zal nemen voor de bouwmaterialengroothandel. Omdat slechts een beperkt deel van de renovatie- en onderhoudprojecten vergunningplichtig zijn, is het veel moelijker een totaalbeeld te krijgen van de ontwikkelingen in deze markt dan bij woningnieuwbouw. In hun visie op renovatie en onderhoud heeft Bouwkennis op basis van cijfers van het CBS, EIB en Aedes deze markt voor het eerst in kaart weten te brengen.De markt voor renovatie en onderhoud bedroeg in 2017 20,8 miljard euro. Daarvan bestaat 6,1 miljard uit doe-het-zelfprojecten. Eenzelfde bedrag wordt besteed aan professioneel onderhoud, verdeeld over particulieren (1,8 miljard ) en woningbouwcorporaties (4,3 miljard). Bij professionele renovatie hebben particulieren met 6,9 miljard de overhand boven de woningbouwcorporaties (1,5 miljard). Op basis van een groot aantal ontwikkelingen komt Bouwkennis met een prognose voor de renovatie- en onderhoudsmarkt. In de periode tot en met 2020 groeit deze markt met bijna een miljard tot 21,7 miljard euro.
Alle artikelen uit de nieuwsbrief
Groei renovatie-en onderhoudsmarkt naar 21,7 miljard
Trends en vooruitzichten 2019 in een notendop
Veel animo voor salarisenquête
Nieuw circulair product
Bewust veilig in de bouw
    
Website Koninklijke Hibin
Website Hibin Opleidingen