Bewust veilig in de bouw
Bouwend Nederland, Rijksvastgoedbedrijf en de ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVidB) willen met concrete acties een cultuurverandering op gang brengen om de sector veiliger te maken en daarmee aantrekkelijker om in te werken. Bouwend Nederland zet veiligheid extra op de kaart met de campagne ‘Bewust Veilig, Iedere Dag’, Rijksvastgoedbedrijf doet dit met de ‘Veiligheidsladder’ en GCVidB met de ‘Generieke Poortinstructie’.

Bouwend Nederland introduceert de meerjarige campagne  ‘Bewust Veilig, Iedere Dag’. Meer over de beweegredenen en achtergronden, leest u hier.

Poortinstructie
Voor toeleveranciers is het belangrijk de ontwikkeling met betrekking tot de Generieke Poortinstructie in de gaten te houden. De initiatiefnemers willen naar één toegangssysteem voor alle bouwplaatsen en eenduidige voorschriften. De poortinstructie is al beschikbaar, met ook een introductiefilm en een instructie met oefen- en toetsvragen. Wie de instructie met succes heeft gevolgd, krijgt direct het veiligheidscertificaat. Dit geeft een jaar lang toegang tot alle bouwplaatsen waar de Generieke Poortinstructie wordt gevraagd. Op projecten met specifieke risico’s worden aanvullende instructies gegeven. De poortinstructie zal generiek ingevoerd zijn op 1 april 2019 bij de deelnemers aan de Governance Code.

Alle artikelen uit de nieuwsbrief
Groei renovatie-en onderhoudsmarkt naar 21,7 miljard
Trends en vooruitzichten 2019 in een notendop
Veel animo voor salarisenquęte
Nieuw circulair product
Bewust veilig in de bouw
    
Website Koninklijke Hibin
Website Hibin Opleidingen