Nieuw circulair product
Tijdens de Dutch Design Week introduceert urban mining-voorloper New Horizon circulaire bitumen dakbanen. Het is een circulaire oplossing voor de circa 400 miljoen vierkante meter aan platte daken die nu voor circa 70% met bitumen zijn belegd.Duurzaam Bedrijfsleven heeft een uitgebreid artikel geschreven over dit nieuwe product en de samenwerking tussen New Horizon en verwerker Icopal.

Alle artikelen uit de nieuwsbrief
Groei renovatie-en onderhoudsmarkt naar 21,7 miljard
Trends en vooruitzichten 2019 in een notendop
Veel animo voor salarisenquête
Nieuw circulair product
Bewust veilig in de bouw
    
Website Koninklijke Hibin
Website Hibin Opleidingen