E-learningmodule Wet Kwaliteitsborging, eerste deelnemers gestart
Nadat de e-learningmodule over de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB) afgelopen december beschikbaar kwam, zijn de eerste cursisten meteen gestart. De module is bedoeld om Hibin-leden op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met deze wet.Aanmelden kan nu al via de website.

De wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB) regelt de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen. Dit nieuwe stelsel gaat stapsgewijs in op 1 januari 2021. Met de Wet Kwaliteitsborging wil de wetgever zorgen voor betere (borging van de) bouwkwaliteit, een verbeterde positie van de bouwconsument en het stimuleren van kwaliteitsverbetering en faalkostenvermindering. Bij de oplevering van het bouwwerk moet de aannemer aantonen dat aan de regelgeving is voldaan. De gemeente zal straks niet langer het papieren bouwplan toetsen. In de plaats daarvan controleert een private kwaliteitsborger of het gerealiseerde bouwwerk voldoet. Zonder zijn positieve verklaring mag de gemeente de ingebruikname van het bouwwerk weigeren. 

Wanneer bij oplevering blijkt dat een bouwwerk niet volgens de regelgeving en gemaakte afspraken is gebouwd, krijgen opdrachtgevers betere mogelijkheden om de aannemer aan te sporen tot herstelwerkzaamheden. Ook informeert de aannemer de klant over de manier waarop risico's tegen schade door het niet nakomen van de verplichtingen en de gebreken na de oplevering zijn afgedekt. 

Bedrijven met een eigen online leeromgeving kunnen de module desgewenst in deze leeromgeving plaatsen. Neem voor de voorwaarden contact op met manager Ghislaine Hoenderboom, via g.hoenderboom@hibin.nl. (foto: Shutterstock)

Alle artikelen uit de nieuwsbrief
Blended learning maakt de branche slimmer
Acht kanjers erbij
Voucheractie wegens succes geprolongeerd
E-learningmodule Wet Kwaliteitsborging, eerste deelnemers gestart
Aanbod voorjaar 2020, gedrukt en online
GoodHabitz in 2020?
Nieuwe subsidieregeling voor leren en ontwikkelen
    
Website Hibin Opleidingen
Website Koninklijke Hibin
Website Hibin CAO
Hibin Opleidingen is een initiatief van Koninklijke Hibin en wordt mede mogelijk gemaakt door het Fonds Collectieve Belangen (FCB).