GoodHabitz in 2020?
In 2019 hebben een kleine honderd cursisten deelgenomen aan het project GoodHabitz. Deze week hebben de deelnemers een afsluitende vragenlijst ontvangen. Met de antwoorden van de vragenlijst en de input van het P&O netwerk zal een advies worden voorbereid voor de verdere inzet van de e-learning modules van GoodHabitz in de branche. Medio februari 2020 vindt hierover vooroverleg plaats met een delegatie van het P&O netwerk. Mocht je hierbij aan willen sluiten dan kun je mailen naar g.hoenderboom@hibin.nl.


‘Voor je het weet heb je iets nieuws geleerd’. Met die boodschap werd GoodHabitz vorig jaar binnen Hibin geďntroduceerd. Het aanbod van GoodHabitz biedt medewerkers de mogelijkheid zich op allerlei terrein te blijven ontwikkelen. Binnen het pilotproject in 2019 konden maximaal 150 mensen een GoodHabitz e-learningmodules volgen. Deelname was gratis onder voorwaarde dat deelnemers twee vragenlijsten zouden invullen. Op basis daarvan kan Hibin Opleidingen nu evalueren. De reacties van de deelnemers moeten duidelijk maken of het aanbod aansluit bij de vraag en of er in tweede instantie behoefte is aan branchebrede afspraken.
Alle artikelen uit de nieuwsbrief
Blended learning maakt de branche slimmer
Acht kanjers erbij
Voucheractie wegens succes geprolongeerd
E-learningmodule Wet Kwaliteitsborging, eerste deelnemers gestart
Aanbod voorjaar 2020, gedrukt en online
GoodHabitz in 2020?
Nieuwe subsidieregeling voor leren en ontwikkelen
    
Website Hibin Opleidingen
Website Koninklijke Hibin
Website Hibin CAO
Hibin Opleidingen is een initiatief van Koninklijke Hibin en wordt mede mogelijk gemaakt door het Fonds Collectieve Belangen (FCB).