Webinar nieuwe Omgevingswet voor Hibin-leden
De nieuwe Omgevingswet die over iets meer dan een half jaar ingaat, bevat belangrijke elementen voor mensen die werkzaam zijn in de bouwtoelevering. Om ondernemers en hun medewerkers bij te praten over de wijzigingen en wat dit betekent voor hun organisatie, organiseert Hibin een webinar op dinsdag 29 maart 2022 om 11.00 uur. Het webinar wordt geleid door ir. Peter Ligthart, voorzitter van het College van Deskundigen Kwaliteitsborging, (oud)docent op de aannemersopleiding (KOB), Hout Opleidingscentrum (HOC), Sertum, NVM-SOM (inmiddels Academie voor Vastgoed), Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN) en de Haagse Hogeschool.


Na het volgen van het webinar zijn de deelnemers op de hoogte van de nieuwe Omgevingswet en de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de oude bouwregelgeving. Deelnemers aan het webinar bereiden zich voor door zich vooraf in te lezen. Zij krijgen het lespakket hiervoor uiterlijk twee weken voor het webinar toegezonden. Het webinar vindt plaats via Microsoft Teams en wordt, in verband met privacy, niet opgenomen. Tijdens het webinar is er volop gelegenheid tot het stellen van vragen. Na afloop ontvangen de deelnemers een handout. 

Er is plaats voor maximaal 50 personen. Bij overschrijding van dat aantal inschrijvingen komen nieuwe aanmeldingen op een wachtlijst voor een mogelijke tweede editie van het webinar.

Leden van Koninklijke Hibin kunnen kosteloos deelnemen.

Onderstaande video van het ministerie van BZK, geeft een eerste indruk van de betekenis van de nieuwe wet. (lees verder onder de video)


Achtergrond
Op 1 juli 2022 is de nieuwe Omgevingswet een feit. De rijksoverheid heeft hiermee een groot aantal voorschriften en regelingen in een nieuwe wet samengebracht. Doel van de nieuwe wet is het leesbaarder, eenvoudiger en eenduidiger maken van de regels. De voorschriften zijn beter op elkaar afgestemd, wat moet leiden tot minder regeldruk, betere kennisoverdracht en meer kansen voor duurzame toepassingen. De nieuwe Omgevingswet moet ook de toepassing van ICT eenvoudiger maken en daarmee de weg openen voor meer efficiency.

Dit besluit bevat onder andere regels uit:
  • het Bouwbesluit 2012;
  • het Besluit energieprestatie gebouwen;
  • het Besluit mobiel breken bouw en sloopafval;
  • het Asbestverwijderingsbesluit 2005;
  • het Besluit omgevingsrecht;
  • het Activiteitenbesluit milieubeheer over energiebesparing en gebouwinstallaties.
Alle artikelen uit de nieuwsbrief
Meer voordeel voor leden
Corona-update
Docenten kijken naar de toekomst
Schroef je ijzerwarenkennis op
Webinar nieuwe Omgevingswet voor Hibin-leden
Laatste editie WKB-webinar
Met korting naar Masterclass Stedelijk Bouwlogistiek
Duizenden extra stageplaatsen door SBB-campagne
Nieuw platform voor praktijkopleiders
Fijne feestdagen en voorspoedig 2022
    
Website Hibin Opleidingen
Website Koninklijke Hibin
Hibin Opleidingen is een initiatief van Koninklijke Hibin en wordt mede mogelijk gemaakt door het Fonds Collectieve Belangen (FCB).